Petition in der parlamentarischen Beratung: S 19/165 - Bebauung in Knoops Park